โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

ครั้งที่ 1 22 ธันวาคม 2561

อาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ได้มีกิจกรรมสันทนาการ ส่งเสริมพลานามัยร่วมกัน

อาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ได้มีกิจกรรมสันทนาการ ส่งเสริมพลานามัยร่วมกัน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรสาขาอื่น แผนกอื่นในโรงพยาบาล

นักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ร่วมกันแข่งกีฬาสี ศูนย์แพทย์เป็นสีเขียว และกลุ่มภารกิจอื่นๆของโรงพยาบาลมีทั้งหมด 6 สี โดยจะจัดกิจกรรมกีฬาเดือนละ 1 ครั้งเน้นเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มีส่วนร่วมกัน และนันทนาการ

สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มภารกิจอื่นๆ สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่


สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มภารกิจอื่นๆ สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ เจ้าหน้า

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***