โรงพยาบาลอุดรธานี

มาดีอิสาน showcase

8สิงหาคม2561

กิจกรรมบ่ายวันพุธ

เสริมหลักสูตร

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

สร้างแรงบันดาลใจให้รักชุมชนและบ้านเกิด


สร้างแรงบันดาลใจให้รักบ้านเกิดเพื่อให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

วิทยากรกลุ่ม มาดีอิสานโชว์เคส
2

บรรยากาศสนุกสนานเต็มไปด้วยความรู้
3

บรรยากาศในกิจกรรม