โครงการ "บำเพ็ญประโยชน์ประโยชน์ “เล่านิทานให้เด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด”"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
CPIRD

บำเพ็ญประโยชน์ประโยชน์ “เล่านิทานให้เด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด”

15สิงหาคม2561

กิจกรรมบ่ายวันพุธ

เพื่อบำเพ็ญประโยชน์

1.เล่านิทานให้เด็กๆฟัง 2.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

นักศึกษาแพทย์กล้าแสดงออกและชุมชนมีความสุข


-

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

เล่านิทานให้เด็กที่ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
2

ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จกิจกรรม
3

บรรยากาศการเล่านิทาน
4

บรรยากกาศการเล่านิทาน
5

บรรยากาศการเล่านิทาน
6

ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จกิจกรรม
7

เล่านิทานให้เด็กที่ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว