โรงพยาบาลศรีสะเกษ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559

ต้องการประชาสัมพันธ์ในฐานะศูนย์แพทย์ฯ เปิดใหม่

แนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทย์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์

ให้คำปรึกษา และแนะนำการเรียนในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทั้งในชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก

นักเรียนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ที่มีความสนใจอยากจะเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต และขอให้มีการจัดกิจกรรมอีกในครั้งต่อไป


สร้างความผูกพันจากพี่สู่น้องที่จบมาจากโรงเรียนเดียวกันในชุมชน

-

-

-

สร้างความภาคภูมิใจให้นักเรียนที่เรียนในชั้นมัธยมตอนปลายในการเป็นหมอที่ดีของชุมชนตามรอยสมเด็จพระราชบิดา

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)