โครงการ "กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน หน่วยปฐมพยาบาล ณ วัดร่องขุ่น ช่วงเทศกาลปีใหม่"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลเชียงราย

กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน หน่วยปฐมพยาบาล ณ วัดร่องขุ่น ช่วงเทศกาลปีใหม่

30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

เนื่องจากในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก และวัดร่องขุ่นเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หน่วยปฐมพยาบาล และบริการประชาชนนี้จะจัดขึ้นทุกปี

เป็นกิจกรรมที่ทาง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ร่วมกับทางวัดร่องขุ่น มีความต้องการที่จะตอบแทนสังคมในการเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยว

ซึ่งกิจกรรมที่จัดก็จะมี การตรวจวัดความดัน การวัดไขมันในร่างกาย การให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่ถูกวิธี บริการนวดแผนไทย และจุดบริการเครื่องดื่มสมุนไพรร้อน

ประเมินจากความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ


ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนชนในช่วงวันหยุดเทศกาล เพื่อตอบแทนสังคม

-

-

ร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงาน

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

ออกหน่วยให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ วัดร่องขุ่น
2

ออกหน่วยให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ วัดร่องขุ่น
3

ออกหน่วยให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ วัดร่องขุ่น
4

ออกหน่วยให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ วัดร่องขุ่น
5

ออกหน่วยให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ วัดร่องขุ่น
6

ออกหน่วยให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ วัดร่องขุ่น