โรงพยาบาลศรีสะเกษ

กิจกรรมพี่รับน้อง

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

โครงการปฐมนิเทศ : Introduction to Clinic ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2559

เพื่อแนะนำให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รู้จักการใช้ชีวิตในการเตรียมตัวเป็นแพทย์ในชั้นคลินิก

เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทย์เพื่อขึ้นชั้นคลินิก ทั้งด้านวิชาการ, ความรู้, และเสริมทักษะชีวิตด้านต่างๆ

ควรจัดให้มีโครงการนี้ต่อไป และเปลี่ยนกิจกรรมสันทนาการที่ Created มากขึ้น


-

-

-

-

-

ความรักและความสามัคคีของผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
3

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)