โครงการ "ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลเชียงราย

ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

22 กรกฎาคม 2560

ได้รับหนังสือเชิญจากโรงเรียนบ้านดอยช้างให้ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ี 5 เป็นวิทยากรในค่ายลูกเสือคุณธรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตภัยยาเสพติด

-เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมต้น โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษา -แนะนำทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

-บรรยายเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันที่ถูกต้อง รู้จักการปฏิเสธเมื่อไม่พร้อม

จัดกิจกรรมให้ความรู้และทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ


มีส่วนร่วมกับชุมชนในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

การเดินทางกว่า 1 ชม. 30 นาที (68 กม.) ข้ามน้ำลัดป่าเขา ขึ้นเขา ลงเขา โค้งไปตามไหล่เขาตีนเขา เพื่อ “ค่ายลูกเสือ” โรงเรียนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวเขาหลายชนเผ่า บางครอบครัวเมื่อเรียนจบแล้ว ก็ไม่ได้เรียนต่อต้องไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวในเมือง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักเรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิด การตั้งท้องก่อนวัยอันควร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้รับหนังสือเชิญจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เพศศึกษา” กลุ่มตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้เป็นตัวแทนไปบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนมัธยมต้น แรกๆ น้องๆ นักเรียนก็เขินอาย แต่ด้วยความเป็นนักศึกษาแพทย์ ความเป็นหมอ ทำให้น้องๆ กล้าที่จะถาม บางคำถามก็ทำให้เราได้รู้ว่าน้องๆ นักเรียนไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองกันจริงๆ การไปให้ความรู้ของพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ในครั้งนี้ หวังว่าน้องๆ จะได้รับความรู้นะคะ / สวัสดีค่ะ
2

การเดินทางกว่า 1 ชม. 30 นาที (68 กม.) ข้ามน้ำลัดป่าเขา ขึ้นเขา ลงเขา โค้งไปตามไหล่เขาตีนเขา เพื่อ “ค่ายลูกเสือ” โรงเรียนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวเขาหลายชนเผ่า บางครอบครัวเมื่อเรียนจบแล้ว ก็ไม่ได้เรียนต่อต้องไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวในเมือง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักเรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิด การตั้งท้องก่อนวัยอันควร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้รับหนังสือเชิญจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เพศศึกษา” กลุ่มตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้เป็นตัวแทนไปบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนมัธยมต้น แรกๆ น้องๆ นักเรียนก็เขินอาย แต่ด้วยความเป็นนักศึกษาแพทย์ ความเป็นหมอ ทำให้น้องๆ กล้าที่จะถาม บางคำถามก็ทำให้เราได้รู้ว่าน้องๆ นักเรียนไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองกันจริงๆ การไปให้ความรู้ของพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ในครั้งนี้ หวังว่าน้องๆ จะได้รับความรู้นะคะ / สวัสดีค่ะ
3

การเดินทางกว่า 1 ชม. 30 นาที (68 กม.) ข้ามน้ำลัดป่าเขา ขึ้นเขา ลงเขา โค้งไปตามไหล่เขาตีนเขา เพื่อ “ค่ายลูกเสือ” โรงเรียนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวเขาหลายชนเผ่า บางครอบครัวเมื่อเรียนจบแล้ว ก็ไม่ได้เรียนต่อต้องไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวในเมือง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักเรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิด การตั้งท้องก่อนวัยอันควร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้รับหนังสือเชิญจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เพศศึกษา” กลุ่มตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้เป็นตัวแทนไปบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนมัธยมต้น แรกๆ น้องๆ นักเรียนก็เขินอาย แต่ด้วยความเป็นนักศึกษาแพทย์ ความเป็นหมอ ทำให้น้องๆ กล้าที่จะถาม บางคำถามก็ทำให้เราได้รู้ว่าน้องๆ นักเรียนไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองกันจริงๆ การไปให้ความรู้ของพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ในครั้งนี้ หวังว่าน้องๆ จะได้รับความรู้นะคะ / สวัสดีค่ะ
4

การเดินทางกว่า 1 ชม. 30 นาที (68 กม.) ข้ามน้ำลัดป่าเขา ขึ้นเขา ลงเขา โค้งไปตามไหล่เขาตีนเขา เพื่อ “ค่ายลูกเสือ” โรงเรียนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวเขาหลายชนเผ่า บางครอบครัวเมื่อเรียนจบแล้ว ก็ไม่ได้เรียนต่อต้องไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวในเมือง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักเรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิด การตั้งท้องก่อนวัยอันควร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้รับหนังสือเชิญจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เพศศึกษา” กลุ่มตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้เป็นตัวแทนไปบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนมัธยมต้น แรกๆ น้องๆ นักเรียนก็เขินอาย แต่ด้วยความเป็นนักศึกษาแพทย์ ความเป็นหมอ ทำให้น้องๆ กล้าที่จะถาม บางคำถามก็ทำให้เราได้รู้ว่าน้องๆ นักเรียนไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองกันจริงๆ การไปให้ความรู้ของพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ในครั้งนี้ หวังว่าน้องๆ จะได้รับความรู้นะคะ / สวัสดีค่ะ
5

การเดินทางกว่า 1 ชม. 30 นาที (68 กม.) ข้ามน้ำลัดป่าเขา ขึ้นเขา ลงเขา โค้งไปตามไหล่เขาตีนเขา เพื่อ “ค่ายลูกเสือ” โรงเรียนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวเขาหลายชนเผ่า บางครอบครัวเมื่อเรียนจบแล้ว ก็ไม่ได้เรียนต่อต้องไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวในเมือง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักเรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิด การตั้งท้องก่อนวัยอันควร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้รับหนังสือเชิญจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เพศศึกษา” กลุ่มตัวแทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้เป็นตัวแทนไปบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนมัธยมต้น แรกๆ น้องๆ นักเรียนก็เขินอาย แต่ด้วยความเป็นนักศึกษาแพทย์ ความเป็นหมอ ทำให้น้องๆ กล้าที่จะถาม บางคำถามก็ทำให้เราได้รู้ว่าน้องๆ นักเรียนไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองกันจริงๆ การไปให้ความรู้ของพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ในครั้งนี้ หวังว่าน้องๆ จะได้รับความรู้นะคะ / สวัสดีค่ะ