โครงการ "กิจกรรมเรียนรู้วิถิชุมชน ณ โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพ ตำบลท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลมหาสารคาม

กิจกรรมเรียนรู้วิถิชุมชน ณ โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพ ตำบลท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

29 เม.ย. 2560

กิจกรรมเรียนรู้วิถิชุมชน

เพื่อเรียนรู้วิถิชุมชน

กิจกรรมเรียนรู้วิถิชุมชน การเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วย การออกกำลังกาย การใช้สมุนไพร แพทย์ทางเลือก

กิจกรรมเรียนรู้วิถิชุมชน


กิจกรรมเรียนรู้วิถิชุมชน

-

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

กิจกรรมเรียนรู้วิถิชุมชน
2

กิจกรรมเรียนรู้วิถิชุมชน