โครงการ "ค่ายกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตและการทำงานเป็นทีม จิตตปัญญา"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลมหาสารคาม

ค่ายกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตและการทำงานเป็นทีม จิตตปัญญา

10-11 ธันวาคม 2559

ค่ายจิตตปัญญาจัดให้สำหรับ นศ.พ.ปี 4 ทุกๆปี

เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกัน รู้จักตัวเอง รู้จักผู้อื่นมากขึ้น

กิจกรรมละลายพฤติกรรมและ กิจกรรมการเรียนรู้ตัวเอง การเรียนรู้ผู้อื่น การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ

จัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกๆปี


-

สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ และผู้ร่วมงาน คนไข้ได้ดีขึ้น

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

จิตตปัญญา
2

จิตตปัญญา
3

จิตตปัญญา
4

จิตตปัญญา
5

จิตตปัญญา
6

จิตตปัญญา
7

จิตตปัญญา