โรงพยาบาลศรีสะเกษ

อบรมวิชาการชั้นคลินิก

25 - 26 เมษายน 2560

โครงการปฐมนิเทศ : Introduction to Clinic ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2559

เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทย์เพื่อขึ้นชั้นคลินิก ทั้งด้านวิชาการ, ความรู้, และเสริมทักษะชีวิตด้านต่างๆ

จัดขั้นตอนให้นักศึกษาแพทย์เรียนรู้การตรวจร่างกายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคคนไข้โดยจำลองสถานการณ์ให้นักศึกษาแพทย์ได้ทดลองตรวจร่างกายจริงๆ

ร้อยละ 60 ควรมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี


-

เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ เตรียมความพร้อมให้ถูกวิธี และสร้างประสิทธิภาพในการตรวจคนไข้

-

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
1

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)
2

(ยังไม่มีคำอธิบายไฟล์ภาพ/วีดีโอ)