โครงการ "กิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์"


[ คล๊กที่นี้...เพื่อย้อนกลับหน้าแสดงรายการโครงการ ]
โรงพยาบาลพุทธโสธร

กิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์

24 เมษายน 2561

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทย์

ให้ตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย แม้ยังไม่จบแพทย์

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทย์ภาคเวชปฏิบัติ ก่อนขึ้นเป็นนักศึกษาแพทย์ Extern

ได้ตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย แม้ยังไม่จบแพทย์ ทั้งการดูแลผู้ป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ วิญญาณ และตระหนักในการดำรงตน ความมีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ


-

-

ตระหนักในการดำรงตน ความมีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ

-

-

-

#
ภาพ/วิดีโอ/ไฟล์
คำอธิบายภาพ/วีดีโอ/ไฟล์
*** ยังไม่มีไฟล์ภาพ/วีดีโอ สำหรับกิจกรรมนี้ ***