สาขาที่เปิดรับสมัคร
สถานะแพทย์ (CPIRD ODOD แพทย์พี่เลี้ยง)
เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล รายคน
** กรอกเลข ปปช. เพื่อค้นหา ข้อมูลจะแสดงใน text box ด้านล่าง
** สามารถเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลโดยการกดบันทึก
Import รายชื่อแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สอบถามเงื่อนไขการสมัครและคุณสมบัติฯ ติดต่อ

โทรศัพท์ (ในวันและเวลาราชการ) 0-2590-1941, โทรสาร 0-2590-1979

( หากมีปัญหาการใช้งานโปรแกรม )

ติดต่อ 02 590 1980, 02 590 1979, resident@cpird.in.th