ตรวจสอบสถานะ

ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กรอกเลขประจำตัวประชาชนของท่าน :

คำแนะนำ สมัครแพทย์ประจำบ้าน

  1. ระบบใช้งานได้ดีกับ browser Chrome

  2. ความเร็วอินเตอร์เน็ตควรมีความเสถียร
  3. ไฟล์ข้อมูล ควรมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป
  4. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนสมัคร :)

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สอบถามเงื่อนไขการสมัครและคุณสมบัติฯ ติดต่อ

โทรศัพท์ (ในวันและเวลาราชการ) 0-2590-1941, 06-2592-7411 โทรสาร 0-2590-1979, niratchara_tun@hotmail.com

( หากมีปัญหาการใช้งานโปรแกรม )

ติดต่อ 02 590 1979, resident@cpird.in.th