ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ


สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สอบถามเงื่อนไขการสมัครและคุณสมบัติฯ ติดต่อ

โทรศัพท์ (ในวันและเวลาราชการ) 0-2590-1941, 06-2592-7411 โทรสาร 0-2590-1979

( หากมีปัญหาการใช้งานโปรแกรม )

ติดต่อ 02 590 1980, 02 590 1979, resident@cpird.in.th