ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์

ลำดับศูนย์แพทย์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เบอร์สำนักงานE-mailที่อยู่ศูนย์แพทย์
1รพ.ขอนแก่นนางสาวจิราภรณฺ์ ผกากอง0862324059043237331j.phakakong@gmail.com54,56 ม.4 ถนนศรีจันทร์ ซอย- ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
นางสาวสุกัญญาดวงวงษา0900200622khoomkhom53@gmail.com
2รพ.สรรพสิทธิประสงค์นางฐิตาพรทานะกิจ0813211833045319296thitapornnunoy@gmail.com122 ม. ถนนสรรพสิทธิ์ ซอย ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
นายศิริราชพิมพบุตร0906022212aek461041240@gmail.com
3รพ.อุดรธานีนางสมาน คามะเชียงพิณ0879515028042-211880saman4.9@msn.com33 ม. ถนนเพาะนิยม ซอย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
นางสาววิลาวรรณ โพธิ์ทา09428410860942841086wilawan.udon@cpird.in.t
4รพ.มหาสารคามอนงค์อรรควาล08075413320885574504nong_mhk@hotmail.com168 ม. ถนนผดุงวิถี ซอย ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
นางลัดดาวัลย์บูรณวรศิลป์0831497701laddawan.eid@gmail.com
5รพ.สระบุรีนางอรยาณีพึ่งไทย0812927186036-343586hoya.ning@gmail.com18 ม.ถ.เทศบาล 4 ถนน- ซอย- ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
นางณัฏฐาฮะยีเลาะ0813629824mec.srbr@gmail.com
6รพ.สุราษฎร์ธานีนางชลทิชานาคจุติ0816777311077915600chol_nk@yahoo.com56 ม.2 ถนนศรีวิชัย ซอย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
นางสาวดวงกมลเชื้อพราหมณ์0806961717poonchuepram@gmail.com
7รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ธราวิชญ์เพ็ชรแก้ว08443328530831074497Tarawid03@hotmail.com 222 ม. ถนนพิศิษฐพยาบาล ซอย ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สุนทรไทรชมภู0898665922soontorn_65@hotmail.com
อัจฉราชนมนัส0805202439eeyoreopon22@gmail.com
8รพ.พุทธโสธรนางสาวเอื้อจิตต์ สังข์วัย0877809892038-514488nanbaby63@hotmail.com174 ม. ถนนมรุพงษ์ ซอย ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
นางอินทิราสุขรุ่งเรือง0814211244intira016@gmail.com
9รพ.มหาราชนครราชสีมานางเบญจางค์สิงหวรวงศ์0815474000044235222benjang8494@gmail.comศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนคราชสีมา 49 ม.- ถนนช้างเผือก ซอย- ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
นางสาววิภาโพธิ์นอก0819997822wipapho@gmail.com
10รพ.สวรรค์ประชารักษ์เยาวลักษณ์แต่วิลัย0628246379056219870ytaewilai@gmail.com43 ม. ถนนอรรถกวี ซอย ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
นิภาพรรณธนันท์วงศ์0810425339niphaphan2@hotmail.com
11รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชปรีชาแก่นอินทร์08156102370864714941preecha_kaenin@hotmail.com198 ม. ถนนราชดำเนิน ซอย ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
12รพ.ชลบุรีภิญญลัคน์ซื่อตรงธมนันท์-038931671mec_chon@hotmail.com69 ม.ม.2 ถนนสุขุมวิท ซอย- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
นางสาวรุ่งนภาเหลืองอ่อน mec_chon@hotmail.com
13รพ.พระปกเกล้า จันทบุรีปราณีศรีสุวรรณ์0827163588039324861postgradppk@gmail.com38 ม. ถนนเลียบเนิน ซอย ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
ธัญชนกกลีบจันทร์039-324861039-324861
14รพ.พุทธชินราช พิษณุโลกณัฐริณีย์บุญมาพิทักษ์0964314901055-2703001974nbt@gmail.com90 ม.- ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ซอย- ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
นพ.กฤษฎาสระใจ0817859188drsrajai@hotmail.com
15รพ.อุตรดิตถ์นางสาวเกณิกาหวาดเพ็ชร0846248125055832601kenika.hp@cpird.in.th38 ม.- ถนนเจษฎาบดินทร์ ซอย- ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
นางสาวจิราภรณ์เรือนมณี0879799970bananaple@hotmail.com
16รพ.แพร่นางจิราพรรณฝึกหัด0931340812054 532156tanoy_k1@hotmail.com144 ม.- ถนนช่อแฮ ซอย- ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
นพ.ประการณ์องอาจบุญ0898519019prakarno@gmail.com
17รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชธนวรรณแก้วคง0864400619055541632mec.taksin@cpird.in.th16/2 ม. ถนนพหลโยธิน ซอย ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วรสิทธิ์เจริญศิลป์
จุฑามาสมีกล่ำ
18รพ.พิจิตรสสินินยานาป้อม0971253435056611355 kiknava2609@hotmail.com136 ม.- ถนนบึงสีไฟ ซอย- ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
19รพ.ลำปางนางสาวจอมขวัญ ทินนาโทร.082-4974023 หรือ 095-6877758054-23740ต่อ 4309 jomkhwan.mm@gmail.com280 ม. ถนนพหลโยธิน ซอย ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
นางสาวรัชนี ทำว่องโทร. 082-78754124309kkarnnkung@gmail.com
20รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์กุลฑลีสินประเสริฐ0613507121053-756765mec.chiangrai@cpird.in.th1039 ม. ถนนสถานพยาบาล ซอย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
21รพ.หาดใหญ่ชวิศาปลอดทอง0914616922074-263380mec.hatyai@cpird.in.th , chavisa.pl@cpird.in.th33 ม. ถนนถนนิพันธ์สงเคราะห์ 1 ซอย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
22รพ.บุรีรัมย์ณัฐนันท์ศรีพุทซา0934139977044-621785Naththanan.ch@cpird.in.th10/1 ม. ถนน ซอย ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สมคิดอดุลรัมย์0816000699Somkid.AD@cpird.in.th
23รพ.สุรินทร์นางสาวสุจิตราสร้อยนาค0990193654044518937med_edsurin@hotmail.com68 ม. ถนน ซอย ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
นายแพทย์พงศกร ศรีจันทร์0918791595
24รพ.ชัยภูมินางกันยรัตน์พิกุล0981017766044837100 kanyarat.0326@hotmail.com12 ม. ถนนบรรณาการ ซอย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
นางสาวพิชชานันท์วนสันเทียะ0913380366044837100tangmo_2534@hotmail.com
25รพ.กาฬสินธุ์ทัศน์วรรณสาระชู0834021318043814887thasawan.kai@gmail.com283 ม. ถนนกาฬสินธุ์ ซอย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
26รพ.ร้อยเอ็ดณฐมนชาญประไพร0813692304043518200mecroiet@gmail.com111 ถ.รณชัยชาญยุทธ ม. ถนน ซอย ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
มยุรีดีสิน0810547376
27รพ.ตรังนางสาวกัณฐาภรณ์วงศ์วิวัฒน์09802636260887653775optra221@gmail.com69 ม.- ถนนโคกขัน ซอย- ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
นายทรงชัยเพชรแก้วเพชร0841927518075201500songchai7518@gmail.com
28รพ.วชิระภูเก็ตอุทุมพรพฤกษ์อุดม0624519191076361234utumporn.ann@gmail.com353 ม. ถนนเยาวราช ซอย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
หนึ่งฤทัยแต้ซุ่นไล่0901042944076361231cn1020@outlook.co.th
29รพ.สงขลาวรรณกรกุรัมย์08419305390935797188wannakorn.k@cpird.in.th666 ม.2 ถนนสงขลา-ระโนด ซอย- ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
การีมะห์ตาเฮร์0980522521kareema.t@cpird.in.th
30รพ.ศรีสะเกษนายกิตติพงศ์โสมกลาง0980962228045616609 mecsskh01@gmail.com0859 ม. ถนนกสิกรรม ซอย ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
นางสาวกานต์นภัสกิตติ์ธนาวีรกุล0910151541045616609karnnapat@cpird.in.th
31รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรนางภิญญดาพรจรรยา0885916595037211088gafae38@gmail.com32/7 ม.12 ถนน- ซอย- ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
นส.วรรณภา มีเนาว์0953633359wannapaspm7@gmail.com
32รพ.พะเยาพญ.กนกรสโค้วจิริยะพันธุ์0624614422054409300kanokrot.ko@cpird.in.th269 ม.11 ถนนพหลโยธิน ซอย ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
น.ส.ดวงใจยาสุวรรณ0856168505054409300 mec.phayao@cpird.in.th
33รพ.นครพิงค์ชญาภามูลไชย0946013587053999200sayjai.mo@gmail.com159 ม.10 ถนน ซอย ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
พรรษพรรูปปัทม์0898546460pitphan.nene@gmail.com
34รพ.ราชบุรีนางสาวสุวนิตย์ภูบาล0982626983032-321778peenid24@gmail.com85/1 ม.- ถนนสมบูรณ์กุล ซอย- ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
35รพ.ยะลานางสาวนัซรียาจาหลง0810966292073-226366mec_yala@hotmail.co.th152 ม.- ถนนสิโรรส ซอย- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
นางสาวพาอียะห์สาแล-073-221366
กาญจนาพรรณโภชน์0812766984073221366