รอบที่ 2 ระบบจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 18 มกราคม 2562 / สอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ประกาศผล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562โปสเตอร์แพทย์พี่เลี้ยง 2562


รพ.บุรีรัมย์
(รอบที่ 2)

รพ.กาฬสินธุ์
(รอบที่ 2)

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
(รอบที่ 2)

รพ.พุทธโสธร
(รอบที่ 2)

รพ.สรรพสิทธิประสงค์
(รอบที่ 2)

รพ.สุราษฎร์ธานี
(รอบที่ 2)

รพ.ร้อยเอ็ด
(รอบที่ 2)

รพ.ศรีสะเกษ
(รอบที่ 2)

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(รอบที่ 2)

รพ.วชิระภูเก็ต
(รอบที่ 2)

รพ.สระบุรี
(รอบที่ 2)

รพ.พะเยา
(รอบที่ 2)

รพ.หาดใหญ่
(รอบที่ 2)

รพ.อุดรธานี
(รอบที่ 2)

รพ.อุตรดิตถ์
(รอบที่ 2)

รพ.สุรินทร์
(รอบที่ 2)

รพ.พิจิตร
(รอบที่ 2)

รพ.สวรรค์ประชารักษ์
(รอบที่ 2)

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
(รอบที่ 2)

รพ.ชลบุรี
(รอบที่ 2)

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
(รอบที่ 2)

รพ.มหาสารคาม
(รอบที่ 2)

รพ.ตรัง
(รอบที่ 2)

รพ.แพร่
(รอบที่ 2)

รพ.ยะลา
(รอบที่ 2)

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(รอบที่ 2)

รพ.สงขลา
(รอบที่ 2)

รพ.สวรรค์ประชารักษ์
(รอบที่ 1)

รพ.พุทธโสธร
(รอบที่ 1)

รพ.อุดรธานี
(รอบที่ 1)

รพ.บุรีรัมย์
(รอบที่ 1)

รพ.สระบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.ศรีสะเกษ
(รอบที่ 1)

รพ.พะเยา
(รอบที่ 1)

รพ.มหาราชนครราชสีมา
(รอบที่ 1)

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
(รอบที่ 1)

รพ.ยะลา
(รอบที่ 1)

รพ.พิจิตร
(รอบที่ 1)

รพ.สุรินทร์
(รอบที่ 1)

รพ.สงขลา
(รอบที่ 1)

รพ.ชัยภูมิ
(รอบที่ 1)

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
(รอบที่ 1)

รพ.ชลบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.ตรัง
(รอบที่ 1)

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
(รอบที่ 1)

รพ.อุตรดิตถ์
(รอบที่ 1)

รพ.สุราษฎร์ธานี
(รอบที่ 1)

รพ.นครพิงค์
(รอบที่ 1)

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
(รอบที่ 1)

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(รอบที่ 1)

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(รอบที่ 1)

รพ.มหาสารคาม
(รอบที่ 1)

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.ขอนแก่น
(รอบที่ 1)

รพ.วชิระภูเก็ต
(รอบที่ 1)

รพ.ราชบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.แพร่
(รอบที่ 1)