ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563โปสเตอร์แพทย์พี่เลี้ยง 2563


รพ.กาฬสินธุ์
(รอบที่ 1)

รพ.พิจิตร
(รอบที่ 1)

รพ.บุรีรัมย์
(รอบที่ 1)

รพ.สระบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.ร้อยเอ็ด
(รอบที่ 1)

รพ.ลำปาง
(รอบที่ 1)

รพ.อุดรธานี
(รอบที่ 1)

รพ.นครพิงค์
(รอบที่ 1)

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
(รอบที่ 1)

รพ.หาดใหญ่
(รอบที่ 1)

รพ.ศรีสะเกษ
(รอบที่ 1)

รพ.ชัยภูมิ
(รอบที่ 1)

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(รอบที่ 1)

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(รอบที่ 1)

รพ.พะเยา
(รอบที่ 1)

รพ.สุราษฎร์ธานี
(รอบที่ 1)

รพ.ราชบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.ชลบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
(รอบที่ 1)

รพ.สงขลา
(รอบที่ 1)

รพ.ยะลา
(รอบที่ 1)

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.อุตรดิตถ์
(รอบที่ 1)

รพ.มหาสารคาม
(รอบที่ 1)

รพ.แพร่
(รอบที่ 1)

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
(รอบที่ 1)

รพ.มหาราชนครราชสีมา
(รอบที่ 1)

รพ.สุรินทร์
(รอบที่ 1)

รพ.พุทธโสธร
(รอบที่ 1)

รพ.สวรรค์ประชารักษ์
(รอบที่ 1)

รพ.ขอนแก่น
(รอบที่ 1)

รพ.วชิระภูเก็ต
(รอบที่ 1)

รพ.สรรพสิทธิประสงค์
(รอบที่ 1)

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
(รอบที่ 1)

รพ.ตรัง
(รอบที่ 1)