ข่าวประชาสัมพันธ์ 2560โปสเตอร์แพทย์พี่เลี้ยง 2560


รพ.มหาสารคาม
(รอบที่ 2)

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
(รอบที่ 2)

รพ.อุดรธานี
(รอบที่ 2)

รพ.หาดใหญ่
(รอบที่ 2)

รพ.สรรพสิทธิประสงค์
(รอบที่ 2)

รพ.วชิระภูเก็ต
(รอบที่ 2)

รพ.ยะลา
(รอบที่ 2)

รพ.นครพิงค์
(รอบที่ 2)

รพ.สงขลา
(รอบที่ 2)

รพ.สุรินทร์
(รอบที่ 2)

รพ.ลำปาง
(รอบที่ 2)

รพ.ตรัง
(รอบที่ 2)

รพ.ร้อยเอ็ด
(รอบที่ 2)

รพ.ศรีสะเกษ
(รอบที่ 2)

รพ.พะเยา
(รอบที่ 2)

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(รอบที่ 2)

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
(รอบที่ 2)

รพ.สุราษฎร์ธานี
(รอบที่ 2)

รพ.อุตรดิตถ์
(รอบที่ 2)

รพ.แพร่
(รอบที่ 2)

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
(รอบที่ 2)

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(รอบที่ 1)

รพ.กาฬสินธุ์
(รอบที่ 1)

รพ.ชลบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.อุดรธานี
(รอบที่ 1)

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
(รอบที่ 1)

รพ.ลำปาง
(รอบที่ 1)

รพ.ขอนแก่น
(รอบที่ 1)

รพ.พิจิตร
(รอบที่ 1)

รพ.ศรีสะเกษ
(รอบที่ 1)

รพ.วชิระภูเก็ต
(รอบที่ 1)

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
(รอบที่ 1)

รพ.มหาราชนครราชสีมา
(รอบที่ 1)

รพ.บุรีรัมย์
(รอบที่ 1)

รพ.สุราษฎร์ธานี
(รอบที่ 1)

รพ.แพร่
(รอบที่ 1)

รพ.ร้อยเอ็ด
(รอบที่ 1)

รพ.สุรินทร์
(รอบที่ 1)

รพ.นครพิงค์
(รอบที่ 1)

รพ.ชัยภูมิ
(รอบที่ 1)

รพ.พะเยา
(รอบที่ 1)

รพ.ราชบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
(รอบที่ 1)

รพ.ตรัง
(รอบที่ 1)

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.สงขลา
(รอบที่ 1)

รพ.สระบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.มหาสารคาม
(รอบที่ 1)

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
(รอบที่ 1)

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(รอบที่ 1)

รพ.ยะลา
(รอบที่ 1)

รพ.พุทธโสธร
(รอบที่ 1)

รพ.อุตรดิตถ์
(รอบที่ 1)