รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. - 12 พ.ย.61 / สอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์แพทย์ที่สมัคร วันที่ 30 พ.ย. - 6 ธ.ค.61 / ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1 วันที่ 28 ธ.ค.61
      รอบที่ 1 ระบบโปรแกรมจะหมดเวลารับสมัคร ในเวลา 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562โปสเตอร์แพทย์พี่เลี้ยง 2562


รพ.กาฬสินธุ์
(รอบที่ 1)

รพ.สวรรค์ประชารักษ์
(รอบที่ 1)

รพ.พุทธโสธร
(รอบที่ 1)

รพ.อุดรธานี
(รอบที่ 1)

รพ.บุรีรัมย์
(รอบที่ 1)

รพ.สระบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.ศรีสะเกษ
(รอบที่ 1)

รพ.พะเยา
(รอบที่ 1)

รพ.มหาราชนครราชสีมา
(รอบที่ 1)

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
(รอบที่ 1)

รพ.ยะลา
(รอบที่ 1)

รพ.ลำปาง
(รอบที่ 1)

รพ.พิจิตร
(รอบที่ 1)

รพ.สุรินทร์
(รอบที่ 1)

รพ.สงขลา
(รอบที่ 1)

รพ.ชัยภูมิ
(รอบที่ 1)

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
(รอบที่ 1)

รพ.ชลบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.ตรัง
(รอบที่ 1)

รพ.หาดใหญ่
(รอบที่ 1)

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
(รอบที่ 1)

รพ.อุตรดิตถ์
(รอบที่ 1)

รพ.สุราษฎร์ธานี
(รอบที่ 1)

รพ.นครพิงค์
(รอบที่ 1)

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
(รอบที่ 1)

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(รอบที่ 1)

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(รอบที่ 1)

รพ.มหาสารคาม
(รอบที่ 1)

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.ขอนแก่น
(รอบที่ 1)

รพ.วชิระภูเก็ต
(รอบที่ 1)

รพ.ราชบุรี
(รอบที่ 1)

รพ.สรรพสิทธิประสงค์
(รอบที่ 1)

รพ.ร้อยเอ็ด
(รอบที่ 1)

รพ.แพร่
(รอบที่ 1)