สำหรับมหาวิทยาลัยและศูนย์แพทย์ฯ

เรียกดูและแก้ไขข้อมูลนักศึกษา, รายละเอียดสัญญา, รายงานงบประมาณ และ รายงานอื่น ๆ

ระบบสนับสนุนการทำงานจาก Browser Chrome

Copyright 2014 © CPIRD. All rights reserved.