สำหรับนักศึกษาแพทย์

นักศึกษาใหม่สามารถลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบได้ที่นี่ เพื่อเรียกดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ในเอกสารสัญญา

สำหรับมหาวิทยาลัยและศูนย์แพทย์ฯ

เรียกดูและแก้ไขข้อมูลนักศึกษา, รายละเอียดสัญญา, รายงานงบประมาณ และ รายงานอื่น ๆ
Copyright 2014 © CPIRD. All rights reserved.